Mesco

Start -> KURSY, SZKOLENIA -> Pełna lista kursów -> Lista kursów sesji wiosennej 2017

Lista dostępnych kursów

Lista kursów sesji wiosennej 2017

Każdy kurs rozpoczynamy niezbędnym do prawidłowego zrozumienia tematu wprowadzeniem do teorii.
Ważną częścią każdego z kursów są ćwiczenia praktyczne - w tym celu do dyspozycji uczestników są komputery
z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem.

 


Terminy szkoleń na I kw. 2017

MES dla praktyków 15 - 17 marzec 2017 (brak miejsc)
Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES 20 - 22 marzec 2017 (brak miejsc)
Optymalizacja konstrukcji 23 marzec 2017 (ostatnie miejsce)
Analizy termiczne i termomechaniczne w ANSYS 24 marzec 2017 (ostatnie miejsca)
Dynamika Liniowa w ANSYS 6 - 7 kwietnia 2017
MES dla praktyków 10 - 12 kwietnia 2017
ANSYS SpaceClaim dla Mechaników 13 kwietnia 2017
Programowanie w APDL 19 kwietnia 2017
Wprowadzenie do CFD - FLUENT 24 - 25 kwietnia 2017
Wstęp do obliczeń dynamicznych w LS Dyna 27 - 28 kwietnia 2017
Konferencja Symulacja 2017 Łódź 10 - 12 maja 2017
Wprowadzenie do ANSYS Maxwell 17 - 19 maja 2017
Analizy zmęczeniowe w nCode DesignLife 22 - 23 maja 2017