ecadfemeCADFEM to system godzinowej dzierżawy licencji ANSYS w systemie Pre-Paid. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm, które co jakiś czas potrzebują podnieść ilość posiadanych licencji by zaspokoić chwilowe większe zapotrzebowanie na licencje ANSYS. Jest to również dobra alternatywa dla krótkoterminowych dzierżaw wybranych modułów ANSYS.

eCADFEM zawiera pełne portfolio licencji ANSYSa wraz z licencjami CAD, interfejsami CAD, optymalizatorami i licencjami HPC. Rozliczana jest każda minuta aktywnej licencji bez względu na to czy jest to PrepPost, CAD czy solver. Klient otrzymuje dostęp do konta z informacjami o aktualnym zużyciu licencji i pozostałych środkach na koncie. Jeśli zabraknie środków na koncie, dostęp do licencji nie jest odcinany i każda godzina jest doliczana jako debet wg. standardowego cennika.

Za pomocą eCADFEM możliwe jest również chwilowe podniesienie możliwości posiadanych licencji. Wówczas cały PrepProcessing można przeprowadzić na licencji lokalnej, a następnie warunki brzegowe zadać na licencji z eCADFEM. Może on funkcjonować równolegle z licencjami lokalnymi.

eCADFEM można wykupić razem z dzierżawą sprzętu obliczeniowego w postaci CADFEM Cloud. Klient ma dostęp do sprzętu za pomocą pulpitu zdalnego i całość obliczeń jest prowadzona na infrastrukturze CADFEM. Wyniki są udostępniane do ściągnięcia za pośrednictwem serwerów FTP. Jest to doskonałe rozwiązanie gdy w danym momencie rozwiązywany problem przewyższa możliwości posiadanych licencji sprzętu komputerowego.