Czas trwania: 1 dzień

Poziom: średniozaawansowany, wymagana dobra znajomość zagadnień MES,

Opis:

Celem kursu jest zapoznanie z praktycznym wykorzystaniem metod optymalizacji i probabilistyki konstrukcji. Kursanci będą mieli możliwość zapoznać się z metodami optymalizacji dostępnymi w środowisku ANSYS Workbench za pośrednictwem modułu ANSYS DesignXplorer. Wśród ćwiczeń znajdują się studia przypadków z zakresu mechaniki konstrukcji i/lub płynów. Poruszone zostaną sposoby weryfikacji poprawności parametrów wejściowych, odrzucania zbędnych zmiennych, probabilistyki konstrukcji inżynierskich oraz weryfikacji wyników.

Program:

 • Poruszane zagadnienia:

  • Optymalizacja topologiczna

  • Optymalizacja parametryczna

  • Analiza czułości układu

  • Optymalizacja ciągła i wariantowa

 • Używane metody:

  • what if

  • deterministyczna

  • six sigma