Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

 

Czym jest CAD-Reader

Jest to jednokierunkowy interfejs geometrii pozwalający wczytać geometrię bezpośrednio  z systemu CAD do ANSYS SpaceClaimDM (w skrócie SCDM) w środowisku Workbench. Bezpośrednie wczytywanie geometrii posiada dwie bardzo duże zalety:

 • oferuje oszczędność czasu (nie trzeba zapisywać/wczytywać do/z formatów uniwersalnych),
 • gwarantuje wykorzystanie w analizie geometrii o wyższej jakości (bezpośrednio z pliku oryginalnego geometria nie jest niepotrzebnie upraszczana).

Posiadając geometrię w SCDM, możemy ją albo od razu wysłać do ANSYS Workbench i rozpocząć obliczenia lub przed wysłaniem przygotować ją na potrzeby analizy za pomocą narzędzi dostępnych tylko w SCDM. Przykładowe operacje możliwe do wykonania za pomocą SCDM to np.: modelowanie belkowe (przypisywanie przekrojów poprzecznych do linii), modelowanie powłokowe (wyciąganie środkowych, definiowanie grubości), uzyskanie ciągłości siatki MES pomiędzy różnymi obiektami (różne bryły z różnymi danymi mat. ale połączone ze sobą poprzez ciągłośc siatki MES, a nie kontakt).   

            Dysponując SCDM mamy możliwość importu/eksportu geometrii z/do formatów przedstawionych na kolejnych stronach
   

Import

 Formaty plików wczytywane przez ANSYS SpaceClaim DM:

  - *.SCDOC     -    Natywny  format ANSYS SpaceClaim DM
  - *.SAT, *.SAB     -    Standard ACIS
  - *.DWG, *.DXF     -    AutoCAD
  - *.MODEL, *.EXP     -    CATIA V4
  - *.IDF, *.EMN     -    ECAD
  - *.IGS, *.IGES     -    Standard IGES
  - *.IPT, *.IAM     -    Inventor
  - *.PRT     -    NX
  - *.X_T, *.XMT_TXT,
  - *.X_B, *.XMT_BIN
      -    Standard Parasolid
  - *.PRT, *.ASM     -    PRO/ENGINEER
  - *.3DM     -    Rhino
  - *.SKP     -    SketchUp
  - *.SLDPRT, *.SLDASM     -    SolidWorks
  - *.STP, *.STEP     -    Standard STEP
  - *.STL     -    Standard STL
  - *.VDA     -    Standard VDA

Eksport:

Formaty plików możliwe do zapisania przez ANSYS SpaceClaim DM:

   - SCDOC  - Natywny  format ANSYS SpaceClaim DM
   - (sat, sab)  - ACIS
   - (dwg, dxf)  - AutoCAD
    - (pdf 3D)  - Acrobat
    - (igs, iges)  - IGES
   - (bip)  - Luxion KeyShot
   - (obj)  - Wavefront  OBJ
   - (x_b, xmt_bin, x_t, xmt_txt)  - Parasolid
   - (3dm)  - Rhino
   - (skp)  - SketchUp
   - (stp, step)  - STEP
   - (stl)  - STL
   - (vda)  - VDA-FS
   - (wrl)  - VRML
   - (xaml)  - XAML
    - (gif, jpg, png, bmp, tif)  - Image
     

 

ANSYS DLA MENADRŻERÓW

ANSYS WORKBENCH

ZASTOSOWANIA