sruby

 

W ofercie szkoleń Mesco pojawił się nowy kurs tj. Projektowanie oraz weryfikacja połączeń śrubowych zgodnie z normą VDI 2230, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z teorią i praktyką związaną z symulacjami połączeń śrubowych. Tematy omawiane w trakcie szkolenia ukierunkowane są na problemy wynikające z modelowania i weryfikacji wytrzymałościowej połączeń śrubowych w ANSYS Workbench. Wykorzystanie programu ANSYS do obliczeń połączeń śrubowych w połączeniu z metodologią normy jest szybkim i niezawodnym sposobem na poradzenie sobie z wadami podejścia analitycznego, jak i również z trudnościami w interpretacji wyników (Peak stress).

Norma VDI 2230 opisuje kolejne kroki postępowania przy doborze śrub oraz weryfikację ich wytrzymałości. Norma ta została podzielona na dwie części, pierwsza z nich odnosi się do metody analitycznej, natomiast druga do metody MES.

Program:

  1. Modelowanie połączeń śrubowych w analizach numerycznych na podstawie normy VDI 2230 Part 2:
  2. Projektowanie połączenia śrubowego na podstawie normy VDI 2230 Part 1 - metoda analityczna.
  3. Omówienie schematu sił dla połączenia śrubowego.
  4. Omówienie normy VDI 2230 - part I i II.
    • Omówienie klas połączeń śrubowych;
    • Wprowadzenie danych ilościowych z analizy numerecznej.
  5. Weryfikacja połączeń śrubowych z analizy MES zgodnie z normą VDI 2230 Part 1.
  6. Porównanie różnych metod modelowania połączeń śrubowych.

 

Termin: 11 grudnia 2018

Cena za osobę:

Cena standardowa 900,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 700,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 700,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto

 

Lokalizacja: Górnicza 20A Tarnowskie Góry, 42-600 Pokaż mapę
Maksymalna ilość osób: 8

Dodaj nową osobę

Całkowita cena do zapłaty: 0,00 PLN/netto

Imię Nazwisko E-mail