Mesco

Każdy kurs rozpoczynamy niezbędnym do prawidłowego zrozumienia tematu wprowadzeniem do teorii.
Ważną częścią każdego z kursów są ćwiczenia praktyczne - w tym celu do dyspozycji uczestników są komputery
z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem.
Terminy szkoleń na Jesień 2017
Przepływy w ANSYS AIM 29 czerwiec 2017
Geometria i siatki 9 - 10 pażdziernik 2017
Wprowadzenie do analiz przepływów CFD (FLUENT) 11 - 12 październik 2017
Wprowadzenie do UDF 13 październik 2017
MES dla praktyków 16 - 18 październik 2017
Optymalizacja konstrukcji 19 - 20 październik 2017
Analizy termiczne i termomechaniczne 23 październik 2017
Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES 24 - 26 październik 2017
Obliczenia pól elektromagnetycznych 6 - 7 listopad 2017
Wstęp do obliczeń dynamicznych w LS Dyna 8 - 9 listopad 2017
Dynamika liniowa w ANSYS 13 - 14 listopad 2017
Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych 15 listopad 2017
Programowanie w ANSYS APDL 16 listopad 2017
Introduction to HF Simulation with ANSYS HSFF 20 - 21 listopad 2017