Turbo

Wykonujemy analizy numeryczne na zlecenie:

 • symulacje komputerowe metodą elementów skończonych (mes) z zakresu: statyki, kinematyki, dynamiki, termodynamiki, problemów nieliniowych, optymalizacji,
 • kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS),
 • symulacje przepływów,
 • symulacje wtrysku tworzyw sztucznych,
 • prace badawczo-rozwojowe.

To co nas wyróżnia to fakt że każde zlecenie może być podstawą późniejszego wdrożenia oprogramowania ANSYS. Cała wiedza i sztuka inżynierska wypracowana w MESco w trakcie trwania projektu mogą być przekazane Klientowi w postaci kursów wdrożeniowych wraz z plikami wsadowymi do samodzielnego wykonania symulacji.

Od 1994r pomagamy naszym Klientom tworzyć lepsze produkty szybciej i taniej. Wykonujemy symulacje komputerowe w oparciu o kody ANSYS i oprogramowanie uzupełniające: LS-DYNA i nCode. 

W dziedzinie mechaniki, przepływów i elektromagnetyzmu Wykonujemy między innymi:

 • Optymalizacje parametryczne i topologiczne
 • Weryfikację normową produktu
 • Symulacje stanu istniejącego w celu ustalenia przyczyn niepożądanych zachowań
 • Walidacje projektu i koncepcji
 • Symulacje testu normowego/weryfikacyjnego

Dzięki wykwalifikowanej kadrze i technologii ANSYS nie jesteśmy nastawieni na wybrane gałęzie przemysłu. Wykonujemy projekty dla Klientów z przemysłu samochodowego, kolejowego, lotniczego, ciężkiego, górniczego, i wielu innych.

Efektem naszej pracy mogą być wskazówki co do zmian istniejącej konstrukcji, ocena wrażliwości na parametry, ocena zgodności z założeniem konstruktora czy też określenie efektów procesów technologicznych i warunków pracy na zachowanie produktu. 

 

Folder informacyjny MESco

 

 

 Zachęcamy do zapoznania się z częścią wykonywanych przez nas symulacji:  

mechanika

 

   

przepływówy

 

 

elektromagnetyzm

 

 

Turbo

 

Wykonujemy analizy numeryczne na zlecenie:

 • symulacje komputerowe metodą elementów skończonych (mes) z zakresu: statyki, kinematyki, dynamiki, termodynamiki, problemów nieliniowych, optymalizacji,
 • kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS),
 • symulacje przepływów,
 • symulacje wtrysku tworzyw sztucznych,
 • prace badawczo-rozwojowe.

 

To co nas wyróżnia to fakt że każde zlecenie może być podstawą późniejszego wdrożenia oprogramowania ANSYS. Cała wiedza i sztuka inżynierska wypracowana w MESco w trakcie trwania projektu mogą być przekazane Klientowi w postaci kursów wdrożeniowych wraz z plikami wsadowymi do samodzielnego wykonania symulacji.

Od 1994r pomagamy naszym Klientom tworzyć lepsze produkty szybciej i taniej. Wykonujemy symulacje komputerowe w oparciu o kody ANSYS i oprogramowanie uzupełniające: LS-DYNA i nCode. 

W dziedzinie mechaniki, przepływów i elektromagnetyzmu Wykonujemy między innymi:

 • Optymalizacje parametryczne i topologiczne
 • Weryfikację normową produktu
 • Symulacje stanu istniejącego w celu ustalenia przyczyn niepożądanych zachowań
 • Walidacje projektu i koncepcji
 • Symulacje testu normowego/weryfikacyjnego

Dzięki wykwalifikowanej kadrze i technologii ANSYS nie jesteśmy nastawieni na wybrane gałęzie przemysłu. Wykonujemy projekty dla Klientów z przemysłu samochodowego, kolejowego, lotniczego, ciężkiego, górniczego, i wielu innych.

Efektem naszej pracy mogą być wskazówki co do zmian istniejącej konstrukcji, ocena wrażliwości na parametry, ocena zgodności z założeniem konstruktora czy też określenie efektów procesów technologicznych i warunków pracy na zachowanie produktu. 

 

Folder informacyjny MESco

 

 

 Zachęcamy do zapoznania się z częścią wykonywanych przez nas symulacji:  

mechanika

 

   

przepływówy

 

 

elektromagnetyzm