Einstien AIM 1

Blog MESco to krótkie artykuły o symulacji komputerowej w oprogramowaniu ANSYS.

Z doświadczenia wiemy, że inżynier często nie ma czasu by szukać danej funkcjonalności w oprogramowaniu z którego korzysta. Z wersji na wersję ANSYS poszerza swoją funkcjonalność i ułatwia proces symulacji komputerowej. 

Jeśli w poniższych artykułach nie znalazłeś treści które Cię interesują skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym

 

ANSYS Cloud

ANSYS od początku silnie inwestował w technologię HPC. ANSYS FLUENT szybko stał się narzędziem do benchmarków dużych klastrów obliczeniowych, a równocześnie wyznacznikiem dobrze skalującego się solvera do symulacji CFD. W 2016r ANSYS wykonał symulację spalania dla modelu posiadającego 830mln stopni swobody (ang. DOF - Degee Of Freedom) na 129024 rdzeni na superkomputerze SGI® ICE™ XA (wówczas najszybszy superkomputer na świecie). Tym samym został pobity wcześniejszy rekord ustanowiony również przez ANSYS.

Łożysko RolkoweDzięki partnerstwu z firmą Virtual Motion użytkownicy ANSYS mają dostęp do produktu DAFUL w wersji na ANSYS Workbench: ANSYS Motion. Jest to niezwykle sprawny solver do symulacji dużych układów kinematycznych z uwzględnieniem części podatnych. Daful w wolnym tłumaczeniu oznacza po koreańsku "rozwiązuje wszystko" - i faktycznie zakres jego możliwości jest imponujący. 

Structure MaterialProdukcja addytywna metali (eng. Metal Additive Manufacturing) znana również jako druk 3D metali jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi techniki. Technologie druku 3D są istotną częścią koncepcji IoT (eng. „Internet of Things”) dzięki czemu współtworzą tzw. „czwartą rewolucję przemysłową”.

Geometry Creation 3aaArtykuł stanowi wprowadzenie w tematykę tworzenia skryptów w SpaceClaim 19.2, dając ogólny pogląd na możliwości i sposoby realizowania skryptów. Pierwsza część artykułu odnosi się do parametryzacji, w drugiej części  przedstawiono sposób wykorzystania skryptów do sterowania warunkami brzegowymi  z poziomu Workbencha.

 MarkupArtykuł opisuje bezpłatne narzędzie Ansys Viewer, które służy do usprawnienia współpracy pomiędzy pracownikami i klientami. Dzięki niemu możliwe jest przeglądanie, udostępnianie i analizowanie informacji projektowych, wskazywanie problemów, uzyskiwanie zatwierdzeń oraz podejmowanie optymalnych decyzji projektowych. Możliwe jest otworzenie w nim plików Ansys Viewer (.avz), które zostały wyeksportowane z ANSYS CFX-Pre, CFD-Post, Fluent i ANSYS Mechanical.

ANSYS Cloud

ANSYS od początku silnie inwestował w technologię HPC. ANSYS FLUENT szybko stał się narzędziem do benchmarków dużych klastrów obliczeniowych, a równocześnie wyznacznikiem dobrze skalującego się solvera do symulacji CFD. W 2016r ANSYS wykonał symulację spalania dla modelu posiadającego 830mln stopni swobody (ang. DOF - Degee Of Freedom) na 129024 rdzeni na superkomputerze SGI® ICE™ XA (wówczas najszybszy superkomputer na świecie). Tym samym został pobity wcześniejszy rekord ustanowiony również przez ANSYS.

2

Analizy związane z zagadnieniami kontaktowymi są jednymi z najczęściej wykonywanych symulacji mechanicznych. Na podstawie analizy kontaktu użytkownik może przewidzieć szczelność badanego połączenia, zbadać naciski powierzchniowe, określić względny poślizg powierzchni kontaktowych a także wyznaczyć zużycie materiału w kontaktach tarciowych. Niestety ze względu na nieliniowy charakter kontaktów najlepiej odzwierciedlających rzeczywistość (Frictionless, Frictional, Rough) użytkownicy często mają problem z odpowiednim doborem ustawień elementów kontaktowych pozwalającym na uzyskanie zbieżności sił i przemieszczeń.

 

strona glownaArtykuł pokazuje w jaki sposób użytkownik może ograniczyć liczbę dostępnych modułów (ikon) w AEDT (ANSYS Electronics Desktop). Artykuł ten  może również okazać się pomocny w przypadku problemów z domyślnym uruchamianiem się Twin Buildera w AEDT (brak dostępności innych modułów EM).

Discovery Inlet Poświęciliśmy chwilę aby sprawdzić jak się mają wyniki generowane przez ANSYS Discovery Live z wynikami z ANSYS AIM. Byliśmy mocno zdziwieni tym jak dokładny jest Discovery Live.

business codes coding 360591

Dzięki skryptom możliwe jest zautomatyzowanie wielu prac nad modelem CAD. ANSYS SpaceClaim od niedawna posiada edytor skryptów i zachęcamy by się z nim zapoznać ponieważ przy dużej powtarzalności działań na geometrii może on pomóc nam w zaoszczędzeniu cennego czasu.

pexels photo 164531Obszerny artykuł na temat tworzenia połączeń między siatkami (głównie pod kątem CFD), wraz z filmami instruktażowymi.

ANSYS IoT

Mało która firma z taką determinacją dąży do urealnienia swojej wizji. W przeciągu ostatnich 10 latach ANSYS zainwestował ogromną ilość swoich przychodów na zakup i rozwój pokrewnych technologii (sam FLUENT i Ansoft zostały zakupione za ponad 1,2 mld Dolarów). Dzięki temu ANSYS Inc. zdobył gigantyczną przewagę technologiczną, którą stale powiększa.

ANSYS to technologia której poziom zaawansowania, precyzja i łatwość użytkowania pozwala zrewolucjonizować produkt już na etapie projektu.

 

miniatura

Artykuł prezentuje podejście do projektowania maszyn elektrycznych w oparciu o symulację komputerową w programie ANSYS Maxwell wykorzystująć do tego celu narzędzie do szybkiego prototypowania maszyn elektrycznych RMxprt.

Contakt 3Kontakt typu Small-Sliding jest zalecany gdy przesunięcie w analizowanym kontakcie jest stosunkowo małe (mniej niż 20% długości elementu kontaktowego). Small-sliding pozwala szybciej uzyskać zbieżność oraz umożliwia uzyskanie rozwiązania tam gdzie tradycyjna metoda Finite Sliding miała duże trudności. 

deform36000

Materiały kompozytowe wykorzystywane są obecnie niemalże w każdej dziedzinie przemysłu. O ile w przemyśle wysokich technologii obliczenia struktur kompozytowych zbrojonych włóknem ciągłym prowadzi się już niemal rutynowo za pomocą MES, o tyle w innych gałęziach przemysłu najczęściej obieraną ścieżką jest wykonanie badań niszczących prototypu dla oceny jego wytrzymałości. W niniejszym artykule przedstawimy możliwość wykorzystania obliczeń MES do oceny stopnia deformacji komponentu kompozytowego po jego wyjęciu z formy, w której zachodziło utwardzanie termiczne osnowy.

speedCoraz częściej nawet w małych firmach pojawia się temat wdrożenia symulacji komputerowej w proces projektowy. Kluczowe jest aby wdrażanie technologii przebiegło sprawnie a samo narzędzie generowało zysk. Aby osiągnąć ten efekt, trzeba zadbać o parę istotnych elementów.

CFD 9W przypadku analiz konstrukcji wolnostojących jednym z ważnych obciążeń jest oddziaływanie wiatru. Dla wielu obiektów wartości sił pochodzących od wiatru są opisane w odpowiednich normach. Czasami jednak, aby zbadać wytrzymałość konstrukcji należy przeprowadzić poprzedzającą analizę przepływową, której celem jest dokładne zbadanie pola ciśnień. Dodatkowym zagadnieniem jest analiza wpływu kierunku działania wiatru na wynikowe pole ciśnień. Dopiero znając pełny zestaw obciążeń użytkownik może być pewny bezpieczeństwa pracy analizowanego obiektu.

TipsTrics

Skryptowania pozwala użytkownikom ANSYS na bardzo dużą oszczędność czasu przy pracy nad analoczinymi modelami CAD. Dzięki napisanej wcześniej procedurze urzytkonik ANSYS SpaceClaim może zautomatyzować dużą część swojej pracy nad modelem CAD. Efektem jest znaczna redukcja czasu spędzonego na preprocessingu.  

Chevrolet Volt battery pack sm

Od kilkunastu lat zauważalny staje się coraz wyższy udział napędów elektrycznych zasilanych akumulatorowo w urządzeniach wysokich mocy, m.in. w branży motoryzacyjnej (pojazdy elektryczne lub hybrydowe), lotniczej (małe systemy bezzałogowe), a także w urządzeniach typowo przemysłowych, takich jak urządzenia transportu w halach produkcyjnych, elektronarzędzia i wiele innych tego typu aplikacji.

memeRzeczy ważne są ważne i dlatego ważne jest aby uważnie je analizować... Mamy nadzieje że mikołaj dokona potrzebnych zmian.

miniaturaa

Artykuł pokazuje w jaki sposób możemy zaimportować do Maxwella przebieg napięcia lub prądu z zewnętrznego pliku, a następnie ustawić go jako wymuszenie w analizie typu transient.

2017 07 24

Krótki filmik prezentujący możliwości ANSYS Discovery Live w dziedzinie symulacji CFD. 

radiator 2682468 640 O tym, jak w prosty sposób poradzić sobie z modelowaniem płyt perforowanych, filtrów czy pęczków rur w symulacjach przepływowych (AIM, Fluent, CFX).

 

miniatura

Artykuł opisuje w jaki sposób użytkownik może zdefiniować własne ustawienia widoku okna w programie  ANSYS Maxwell.

pexels photo

Symulacja komputerowa pozwala konstruktorom przewidzieć zachowania materiałów sypkich. Dzięki temu możliwe jest odejście od wzorów analitycznych w procesie projektowym.  

 

SpaceClaim PLANSYS SpaceClaim posiada wiele opcji ułatwiających życie analitykom, którzy często muszą "czyścić" rysunki CAD. W tym artykule będzie omawiać opcje Clip. Jedno z wielu przydatnych narzędzi dostępnych w ANSYS SpaceClaim.

hub airflow 720Szybka prezentacja jak wstawić warunek brzegowy w formie charakterystyki wentylatora w ANSYS AIM

AIM social valve mech vel mag 1

Uwzględnienie początkowego profilu przepływów pomaga w uzyskaniu bardziej rzeczywistych wyników, szczególnie jeśli źródło przepływu jest oddalone od analizowanego obszaru.

 

Zdjecie tytuloweW artykule opisany będzie dodatek ACT Restart Analysis 2.0 umożliwiający wykorzystanie wstępnych wyników w kolejnych wariantach obciążenia.