Lokalizacja: Aleja Legionów 4 Bytom, 41-902 Pokaż mapę
Czas trwania: 2 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 2 100,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 1 700,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 1 700,00 PLN/netto
Studenci 1 500,00 PLN/netto
Opis:

 

Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z teorią i praktyką związaną z symulacjami połączeń śrubowych. Tematy omawiane w trakcie kursu ukierunkowane są na problemy wynikające z modelowania i weryfikacji wytrzymałościowej połączeń śrubowych w ANSYS Workbench. Wykorzystanie programu ANSYS do obliczeń połączeń śrubowych w połączeniu z metodologią normy jest szybkim i niezawodnym sposobem na poradzenie sobie z wadami podejścia analitycznego, jak i również z trudnościami w interpretacji wyników (Peak stress).

Norma VDI 2230 opisuje kolejne kroki postępowania przy doborze śrub oraz weryfikację ich wytrzymałości. Norma ta została podzielona na dwie części, pierwsza z nich odnosi się do metody analitycznej, natomiast druga do metody MES. W trakcie kursu zostanie przedstawiony cel stosowania normy VDI 2230 w analizach numerycznych, wraz z szczegółowym omówieniem dwóch części normy. W takcie kursu uczestnik zapozna się z sposobami modelowania połączeń śrubowych w oprogramowaniu ANSYS oraz z ścieżką doboru rozmiaru i klasy śrub dla danej klasy połączenia śrubowego, jak i sposobami weryfikacji połączeń śrubowych w zależności od ich klasy - metoda analityczna, metoda MES.

 

Program:
  1. Modelowanie połączeń śrubowych w analizach numerycznych na podstawie normy VDI 2230 Part 2:
  2. Projektowanie połączenia śrubowego na podstawie normy VDI 2230 Part 1 - metoda analityczna.
  3. Omówienie schematu sił dla połączenia śrubowego.
  4. Omówienie normy VDI 2230 - part I i II.
    • Omówienie klas połączeń śrubowych;
    • Wprowadzenie danych ilościowych z analizy numerecznej.
  5. Weryfikacja połączeń śrubowych z analizy MES zgodnie z normą VDI 2230 Part 1.
  6. Porównanie różnych metod modelowania połączeń śrubowych.