ANSYS companiesANSYS jest największym na świecie producentem oprogramowania do symulacji komputerowej metodą elementów skończonych i objętości skończonych. Dzięki polityce sukcesywnego przejmowania pokrewnych technologii (mechanika, dynamika płynów, elekromagnetyzm, CAD) ANSYS inc. posida najbardziej zaawansowane narzędzia do analiz numerycznych na rynku. Oprogramowanie ANSYS pozwala dokładnie odwzorować nawet najbardziej złożone zjawiska.

Wszystkie moduły ANSYS funkcjonują na platformie ANSYS Workbench - jest to środowisko pracy (nie osobny produkt), który umożliwia wymianę danych między wszystkimi programowami ANSYS. Ta technologia pozwala na łatwe wykorzystywanie wyników z jednej symulacji jako obciążenia wstępne w innej. Umożliwia to uwzględnienie wielu oddziaływań na jakim poddana jest konstrukcja/produkt.

ANSYS oferuje narzędzia do wykonywania analiz numerycznych zarówno dla osób doświadczonych w tej dzeidzinie i wykonujących złożone symulacje jak i dla tych którzy chcą jedynie szybko uzyskać odpowiedź na pytanie "a co jeśli?". Ważne jest natomiast to, że bez względu na poziom wiedzy użytkownika - wyniki są tak samo wiarygodne.